Aktualności -> Nowe sprawdzarki ELZAB

Nowe sprawdzarki cen ELZAB to urządzenia, których podstawową funkcją jest sprawdzenie i wyświetlenie ceny towaru.
Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zastosowaniu dużego wyświetlacza graficznego, funkcjonalność sprawdzarek rozszerzyła się
o możliwości graficznej prezentacji informacji związanych z towarem, reklam, czy akcji promocyjnych placówki handlowej.

Zobacz film prezentujący nową serię sprawdzarek ELZAB

Modele
Poszczególne modele sprawdzarek cen różnią się między sobą:
- rodzajem komunikacji,
- typem zabudowanego czytnika kodów kreskowych.

 

model RLT RWT RFT LLT LWT LFT WLT WWT WFT
Komunikacja RS RS RS LAN LAN LAN Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Czytnik kodów Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager Liniowy typu linear imager Wielo-kierunkowy laserowy Wielo-kierunkowy typu area imager
Wyświetlacz TFT graficzny z podświetleniem
Pamięć (PLU)       - - - - - -


Nazewnictwo sprawdzarek odzwierciedla zastosowany rodzaj komunikacji i czytnika:

 • pierwsza litera to zastosowany rodzaj komunikacji:
  R – sprawdzarki RS
  L – sprawdzarki LAN
  W – sprawdzarki Wi-Fi
 • druga litera to rodzaj zastosowanego czytnika
  L – czytnik liniowy typu linear imager
  W – czytnik wielokierunkowy laserowy
  F – czytnik wielokierunkowy typu area imager

Przykład: sprawdzarka typu np. LL to wersja LAN z czytnikiem liniowym


Odczyt kodów kreskowych
Realizowany jest przez czytnik kodów kreskowych zabudowany w sprawdzarce. Sprawdzarki wyposażone są przez jeden z trzech rodzajów skanerów:

 • wielokierunkowy laserowy - zapewnia łatwy odczyt kodów nawet wysokiej gęstości z większej odległości,
 • wielokierunkowy typu area imager - pozwala na odczyt kodów bez konieczności ustawienia kodu pod określonym kątem,
 • liniowy typu linear imager - rozwiązanie tanie, ale wymagające odpowiedniego ustawienia towaru.

 

Dźwiękowe odtwarzanie cen
Absolutna nowość w tego typu urządzeniach.
Konstrukcja nowej linii sprawdzarek umożliwia odtwarzanie dźwiękowe ceny towaru. Możliwe jest ustawienie głosu żeńskiego lub męskiego.
Ta zaleta stanowi nieocenioną pomoc dla osób mających problem z odczytaniem ceny z wyświetlacza.

 

Wyświetlacz
W sprawdzarce zastosowano kolorowy, podświetlany wyświetlacz graficzny TFT 4,3 ‘’ o rozdzielczości 480x272. Taki wyświetlacz znacznie rozszerza możliwości sprawdzarki.
Gotowość do pracy sygnalizuje grafika zachęcająca do odczytania ceny na produkcie,
Podczas sprawdzania ceny przez klienta sprawdzarka może wyświetlić, poza nazwą i ceną, dodatkowe informacje związane z wybranym produktem, jak np. dane o promocjach na analizowany produkt, czy liczba punktów w ramach programu lojalnościowego. Wyświetlacz umożliwia również wyświetlanie grafik reklamowych w czasie, gdy sprawdzarka znajduje się w stanie gotowości.
Sprawdzarki posiadające funkcję wyświetlania grafik reklamowych i odtwarzania powiązanych z nimi plików dźwiękowych stanowią swego rodzaju punkty multimedialne, wykorzystane w czasie, gdy klienci nie dokonują odczytów.

Komunikacja z systemem komputerowym
Komunikacja pomiędzy sprawdzarką a komputerem i programem zarządzającym może odbywać się na jeden z trzech sposobów:

 • z wykorzystaniem transmisji RS232 (modele RLT, RWT, RFT),
 • za pośrednictwem sieci LAN przewodowej (modele LLT, LWT, LFT),
 • za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi (modele WL, WW, WF).


Komunikacja RS
Sprawdzarki korzystające z transmisji RS232 (modele RLT, RWT, RFT) zalecane są do placówek, w których pracują kasy ELZAB. Zastosowany protokół wymiany danych jest zgodny z protokołem kas ELZAB.
Sprawdzarki w wersji RS korzystają z bazy towarowej, która znajduje się w pamięci sprawdzarki. Przygotowanie takiej sprawdzarki do pracy polega na przesłaniu z programu zarządzającego do sprawdzarki asortymentu produktów wraz z cenami. Każdorazowo po dodaniu nowego towaru czy zmianie ceny w programie magazynowym aktualna baza towarów musi być przesłana do sprawdzarki cen ELZAB.


Komunikacja LAN przewodowa
Sprawdzarki LLT, LWT, LFT komunikują się z programem zarządzającym za pośrednictwem sieci LAN. Zarówno transmisja danych jak i zasilanie mogą być prowadzone jednym kablem. Maksymalna odległość pomiędzy sprawdzarką LAN a modułem zasilania wynosi 100 m.
Sprawdzarki w wersji LAN w momencie odczytania kodu kreskowego wysyłają zapytanie o dane towaru do oprogramowania zarządzającego. Centralne pamiętanie bazy towarowej gwarantuje zgodność danych na wszystkich zainstalowanych w sieci urządzeniach.
Nawet przy dużej liczbie sprawdzarek zintegrowanych z programem magazynowym odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są natychmiastowe.


Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi
Do pracy w sieciach bezprzewodowych Wi-Fi przeznaczone są modele WLT, WWT, WFT. Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia łatwe włączenie sprawdzarki w bezprzewodową sieć WLAN
Sprawdzarka w wersji Wi-Fi po odczytaniu kodu kreskowego wysyła zapytanie do oprogramowania zarządzającego i zwrotnie otrzymuje odpowiedź z ceną towaru, którą wyświetla. Komunikacja sprawdzarki z oprogramowaniem odbywa się drogą radiową, według standardu 802.11b/g, za pośrednictwem modułu Wi-Fi i punktu dostępowego. Przesyłane dane szyfrowane są metodą WEP (szyfrowanie stałym kluczem, 64 lub 128 bit) lub metodą WPA/WPA2 (szyfrowanie zmiennym kluczem). Centralne pamiętanie bazy towarowej gwarantuje zgodność danych na wszystkich zainstalowanych w sieci urządzeniach.
Nawet przy dużej liczbie sprawdzarek zintegrowanych z programem magazynowym odpowiedź i wyświetlenie informacji o nazwie i cenie towaru są natychmiastowe.


Komunikacja Wi-Fi - korzyści dla użytkownika:
-łatwość instalacji poszczególnych elementów sieci bezprzewodowej,
-obniżenie kosztów instalacji i utrzymania sieci,
-brak dodatkowych elementów montażowych - kabli, maskownic, co korzystnie wpływa na estetykę wnętrza obiektu.


Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego

Gdy wiele towarów w placówce posiada duże gabaryty i odczyt kodu przez zabudowany czytnik jest utrudniony lub niemożliwy, do sprawdzarki można podpiąć czytnik ręczny.

91699
Orange Computers s.c.
Modrzewski, Romaniuk
Al. Jana Pawła II 31
21-500 Biała Podlaska
NIP 537 23 75 928
Czynne:
pn - pt od 9:00 do 17:00
sobota od 10:00 do 13:00
Tel. 83 343 43 65
e-mail: firma@orange-computers.pl
Skype: orange-computers
 © Orange Computers 2010